Voorwaarden ‘Flexschilder auto’ campagne:

 

 1. Deelname aan deze actie is gratis.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je een inschrijfformulier volledig en correct hebt ingevuld en na wederzijdse goedkeuring tijdens de eerste (telefonische) kennismaking. Je ontvangt na succesvolle afronding een bevestigingsmail met meer informatie over de vervolgprocedure.
 3. Deelname aan deze actie garandeert niet dat je te allen tijde daadwerkelijk een auto van de zaak krijgt, deze keuze wordt gemaakt door contactpersonen van Flexschilder.
 4. Na deelname heeft Flexschilder het recht om contact met je op te nemen.
 5. Door de Flexschilder.nl motivatietest succesvol af te ronden, ga je akkoord met de actievoorwaarden zoals gesteld in dit document.
 6. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan deze actie.
 7. Deze actie loopt tot 1 december 2022.
 8. Om deel te mogen nemen, heeft een deelnemer een minimumleeftijd van 18 jaar.
 9. Flexschilder.nl behoud te allen tijde het recht om na een kennismaking en grondige selectie, een selectie te maken van de meest gemotiveerde en geschikte deelnemers van de Flexschilder opleiding beginnende december 2022.
 10. Deelnemers worden binnen 5 werkdagen persoonlijk geïnformeerd via de contactgegevens waarmee aan de actie is deelgenomen en dienen binnen een week reactie hierop te geven om kans te maken op een plek in de Flexschilder opleiding.
 11. Flexschilder.nl kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 12. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 13. Medewerkers die al zijn aangesloten bij Flexschilder kunnen aanspraak maken voor een leaseauto, zij kunnen contact opnemen met hun Flexschilder contactpersoon. Zij beslissen uiteindelijk wie het recht heeft op een auto van de zaak.
 14. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, kunnen worden ingezet voor retarget marketing en worden uitsluitend gebruikt door Flexschilder.nl. Je gaat ermee akkoord dat Flexschilder.nl contact met je op kan nemen middels de opgegeven contactgegevens. En kunt altijd aangeven dat je geen e-mails meer dient te ontvangen, door op de afmeldlink te klikken in de desbetreffende e-mail of per telefoon.
 15. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Flexschilder.nl.
 16. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.